About

Tran Thi Bao Thuy

Bio: "NOTHING IS CERTAIN." _ Eran Katz trong cuốn Trí Tuệ Người Do Thái. Mình rất thích câu này! Đó là một phần trong nguyên tắc của trí tưởng tượng, hãy tưởng tượng ra điều ngớ ngẩn nhất có thể, không bao giờ dừng lại khi chỉ có một đáp án đúng duy nhất! Hãy đặt ra những mục tiêu phi thực tế đến không tưởng, và sau đó hãy suy nghĩ một cách thực tế về việc bạn có thể đạt được những điều đó bằng cách nào, bởi vì không có gì là không thể cả...

View complete profile

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s